LEKOMANIA

Lekomania, inaczej farmakomania, to uzależnienie od leków. Lekomania może prowadzić do wielu negatywnych skutków zdrowotnych i społecznych, takich jak zaburzenia odżywiania, choroby serca, zaburzenia psychiczne i izolacja społeczna. Nadużywanie substancji farmakologicznych może być przyczyną bardzo poważnych powikłań zdrowotnych, a w rezultacie śmierci.

Osoby uzależnione od leków mogą mieć trudności z kontrolowaniem swojego zażywania leków (zarówno ilości, jak i częstotliwości) i mogą doświadczać objawów odstawienia, gdy przestają brać lek.

Przyczyny uzależnienia od leków

Lekomania może mieć wiele przyczyn. Często uzależnienie od leków rozwija się stopniowo, zaczynając się od przyjmowania środków zgodnie z zaleceniami lekarza. Niektóre osoby mogą zacząć przyjmować leki w nadmiernych dawkach lub przyjmować je dłużej, niż jest to zalecane, co może prowadzić do rozwoju uzależnienia.

Lekomania może być również spowodowana przez chęć uzyskania efektu psychoaktywnego. Niektóre osoby mogą przyjmować leki, aby poprawić nastrój lub złagodzić stres, co jest krokiem milowym do rozwoju uzależnienia.

Inne czynniki, takie jak depresja, lęk, traumy z przeszłości i brak umiejętności radzenia sobie z emocjami, mogą również zwiększać ryzyko rozwoju lekomanii. Ważne jest, aby osoby, które przyjmują leki, były świadome ryzyka uzależnienia i skonsultowały się z lekarzem lub innym specjalistą w przypadku jakichkolwiek wątpliwości związanych ze środkami farmakologicznymi.

Od jakich leków można się uzależnić?

Dostępność leków na rynku jest ogromna. Wśród nich znajdują się środki z różnych grup o różnym działaniu.

  • Uzależnienie od leków przeciwbólowych: Leki przeciwbólowe, takie jak opioidy, mogą być uzależniające, jeśli są stosowane długotrwale lub w nadmiernych dawkach (morfina, oksykodon, tramadol).
  • Uzależnienie od leków przeciwdepresyjnych: Leki przeciwdepresyjne, takie jak inhibitory wychwytu zwrotnego serotoniny (SSRI), uzależniają, jeśli są stosowane długotrwale (fluoksetyna, paroksetyna, sertralina).
  • Uzależnienie od leków nasennych: Leki nasenne, takie jak benzodiazepiny stosowane w nadmiernych ilościach prowadzą do uzależnienia. (diazepam, lorazepam, klonazepam).
  • Uzależnienie od leków przeciwpsychotycznych: Leki przeciwpsychotyczne, takie jak haloperydol, mogą być uzależniające, jeśli są stosowane długotrwale. Osoby uzależnione od leków przeciwpsychotycznych mogą doświadczać objawów odstawienia, takich jak drżenie i zaburzenia równowagi, gdy przestają brać lek.
  • Uzależnienie od leków na ADHD: Leki na ADHD, takie jak metylfenidat, mogą być uzależniające, jeśli są stosowane długotrwale.

POWRÓT Z UZALEŻNIENIA