Leczenie uzależnień

W dzisiejszych czasach osoby uzależnione mają znacznie więcej możliwości leczenia, niż jeszcze było to kilkanaście lat temu. Uzależnienia nie są już takim tematem tabu. Istnieje wiele form leczenia uzależnienia zarówno od substancji, jak i behawioralnego. Do najbardziej powszechnych należy terapia uzależnień (indywidualna bądź grupowa) w formie ambulatoryjnej (dochodzącej) lub w wyspecjalizowanej placówce, tj. ośrodek leczenia uzależnień. Istnieje także bardzo dużo grup samopomocowych, z których korzystają osoby borykające się z tym problemem. Są to np. Anonimowi Alkoholicy, Anonimowi Narkomani czy Anonimowi Hazardziści.

Współuzależnienie

Jeżeli od dłuższego czasu pozostajesz w relacji z osobą uzależnioną, możesz doświadczyć współuzależnienia. Podstawowymi objawami są chęć kontrolowania nałogu Twojej osoby uzależnionej, zaspakajanie cudzych potrzeb, przez które nie dbasz o własne, bierność trwania w destrukcyjnym związku, utrata wrażliwości emocjonalnej, bierność w poszukiwaniu pomocy. Przeczytaj koniecznie nasz wpis, jeżeli żyjesz z osobą uzależnioną. Możesz nie zdawać sobie sprawy ze swojego współuzależnienia, które rujnuje wszystkie aspekty Twojego życia. Sprawdź także, jak przekonać uzależnionego do leczenia.

Ośrodek leczenia uzależnień

Ośrodek leczenia uzależnień Ośrodki leczenia uzależnień zapewniają specjalistyczne wsparcie dla osób uzależnionych od substancji lub zachowań. Ośrodki leczenia uzależnień mogą oferować różne rodzaje pomocy, takie jak terapia indywid

Terapia uzależnień

Terapia uzależnień Terapia uzależnień jest szansą dla osób uzależnionych na zatrzymanie destrukcyjnych zachowań, które negatywnie wpływają na wszystkie sfery ich życia. Celem takiej terapii jest nie tylko abstynencja (całkowite odstawie

POWRÓT Z UZALEŻNIENIA