ALKOHOLIZM

Uzależnienie od alkoholu może rozwijać się stopniowo, a osoby uzależnione mogą mieć trudności z zaprzestaniem picia, nawet jeśli ich picie prowadzi do negatywnych konsekwencji. Uzależnienie od alkoholu może być wynikiem wielu czynników, takich jak genetyka, środowisko, osobowość i inne czynniki psychologiczne.

Niektóre osoby mogą być bardziej narażone na uzależnienie od alkoholu ze względu na ich historię rodzinną lub osobowość, podczas gdy inne osoby mogą zacząć pić z powodu stresu, samotności lub innych problemów emocjonalnych. Stopniowo zwiększające się spożycie alkoholu może prowadzić do uzależnienia, gdy osoba traci kontrolę nad swoim piciem i ma trudności z zaprzestaniem picia.


Fazy alkoholizmu

Niektórzy eksperci w dziedzinie uzależnień wyróżniają następujące fazy alkoholizmu:

  • Faza eksperymentowania: W tej fazie osoba zaczyna pić alkohol, często w towarzystwie innych ludzi. Może to być okazjonalne picie, picie w celu zrelaksowania się lub zabawy.
  • Faza regularnego picia: W tej fazie osoba zaczyna pić alkohol regularnie, niekoniecznie codziennie. Może to być np. picie w weekendy lub podczas różnych okazji.
  • Faza problematycznego picia: W tej fazie osoba zaczyna mieć problemy związane z alkoholem, takie jak kłopoty w pracy lub w szkole, konflikty z bliskimi osobami lub problemy z prawem związane z alkoholem.
  • Faza uzależnienia: W tej fazie osoba traci kontrolę nad swoim piciem i ma trudności z zaprzestaniem picia. Może doświadczać objawów odstawienia, gdy przestaje pić, takich jak niepokój, brak koncentracji i bezsenność.

Nie każdy alkoholik przechodzi przez te fazy w takim samym tempie ani w takiej samej kolejności. Niektóre osoby mogą zacząć pić intensywnie od razu i szybko rozwinąć uzależnienie, podczas gdy inne osoby mogą pić regularnie przez długi czas, zanim rozwiną uzależnienie.


Dlaczego alkoholik nie chce się leczyć?

Osoby uzależnione od alkoholu mogą mieć trudności z rozpoczęciem leczenia z różnych powodów. W trakcie rozwoju choroby (uzależnienia) zaczynają także rozwijać się mechanizmy: iluzji i zaprzeczeń, nałogowego regulowania uczuć i rozdwojonego "ja". Im dłużej alkoholik pije, tym bardziej oddziałują na niego owe mechanizmy i z czasem znacznie trudniej jest mu zdecydować się na leczenie. Niektóre z czynników, determinujących fakt, że uzależnieni nie chcą iść na terapię:

  • Strach przed utratą alkoholu: Alkohol może być dla osoby uzależnionej ważnym sposobem radzenia sobie ze stresorem i problemami emocjonalnymi. Może się obawiać, że nie będzie w stanie sobie poradzić bez alkoholu.
  • Brak przekonania o swojej chorobie: Osoba uzależniona od alkoholu może nie być świadoma, że ma problem z alkoholem lub może nie uważać go za chorobę. Może uważać, że jest w stanie kontrolować swoje picie lub że ma inne powody, dla których pije.
  • Strach przed zmianami: Leczenie uzależnienia od alkoholu wymaga zmian w sposobie myślenia i zachowania. Osoba uzależniona może bać się tych zmian lub nie wiedzieć, jak sobie z nimi poradzić.
  • Brak wsparcia: Osoba uzależniona może mieć trudności z rozpoczęciem leczenia, jeśli nie ma wsparcia ze strony bliskich osób lub społeczności. Może być trudno podjąć decyzję o leczeniu, jeśli osoba nie ma kogoś, kto ją wesprze i pomoże jej przejść przez trudny proces.
  • Brak dostępu do opieki zdrowotnej: Osoba uzależniona od alkoholu może nie mieć dostępu do odpowiednich środków leczenia lub nie być w stanie sobie na nie pozwolić np. terapia uzależnień lub ośrodek leczenia uzależnień. Brak dostępu do opieki zdrowotnej może być barierą w rozpoczęciu leczenia.

POWRÓT Z UZALEŻNIENIA