Czy narkotyki zabijają?

Zapytaj tych co przeżyli

Telefon zaufania 34 324 60 97


 

logo_nfz_maleczwakbdspn

iso

npz

mz

candis

 

Ośrodek

Email Drukuj PDF

Podstawowym zadaniem OŚRODKA PROFILAKTYCZNO-SPOŁECZNEGO DLA UZALEŻNIONYCH I ICH RODZIN jest udzielanie ludności zamieszkałej na terenie województwa Śląskiego Rzeczypospolitej Polskiej świadczeń zdrowotnych w zakresie działalności rehabilitacyjnej osób : uzależnionych od środków zmieniających świadomość i odurzających oraz substancji psychotropowych i psychoaktywnych, współuzależnionych członków rodzin.

Do zadań OŚRODKA należy:

  • diagnozowanie zespołu zjawisk psychicznych lub fizycznych wynikających z działania tych środków lub substancji na organizm ludzki, charakteryzujących się zmianą zachowania lub innymi reakcjami psychicznymi;

  • prowadzenie dostępnymi metodami terapeutycznymi procesu motywującego do podjęcia zmiany zachowań zdrowotnych osób uzależnionych i ich współuzależnionych członków rodziny;

  • konsultacja medyczna w procesie terapeutycznym w rozumieniu pomocy medycznej, epidemiologicznej i psychiatrycznej osobom uzależnionym i ich współuzależnionym członkom rodzin;

  • psychoterapia rodzinna, małżeńska i indywidualna w rozumieniu grup terapeutycznych, sesji rodzinnych, grup wsparcia;

  • interwencja i współpraca z instytucjami oraz podmiotami o istotnym znaczeniu dla kontynuacji leczenia pacjenta;

  • poradnictwo, doradztwo w ramach tzw. "Telefonu Zaufania Pogotowia Makowego" - na rzecz osób uzależnionych, ich rodzin i najbliższych oraz zainteresowanych problematyką narkomanii;

  • postrehabilitacja na rzecz osób, które ukończyły proces resocjalizacji; prowadzenie szkoleń i praktyk tematycznych ( w zakresie wiedzy o uzależnieniach) na rzecz środowiska lokalnego;

  • prowadzenie profilaktyki prozdrowotnej- prorodzinnej (I-stopnia) na rzecz rodziców i rodzin dzieci i młodzieży szkół podstawowych i ponadpodstawowych i społeczności lokalnej.

W ramach Ośrodka działają:

 

Nasz serwis zapisuje informacje w postaci ciasteczek (ang. cookies), czyli małych plików umieszczanych na komputerze użytkownika, podczas przeglądania stron www. Korzystając z niego wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki.