Czy narkotyki zabijają?

Zapytaj tych co przeżyli

Telefon zaufania 34 324 60 97


 

logo_nfz_maleczwakbdspn

iso

npz

mz

candis

 

Aktualności

Email Drukuj PDF

Miło nam poinformować, iż nasza placówka jako jedyna w Polsce wygrała konkurs na uzyskanie rekomendacji Dyrektora Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii uprawniającej do prowadzenia staży klinicznych w zakresie modułu II w ramach programu specjalistycznego szkolenia w dziedzinie terapii i rehabilitacji uzależnienia od narkotyków. Rekomendacja została przyznana nam na okres 5 lat.
Wynik konkursu: http://www.narkomania.gov.pl/portal?id=5397840

Bardzo miło nam poinformować, iż Częstochowskie Towarzystwo Rodzin i Przyjaciół Dzieci Uzależnionych „Powrót z U” w dniu 04.06.2014 roku w wyniku pozytywnego audytu uzyskało certyfikat ISO 9001:2008 pod numerem 10261. Zakresem certyfikacji objęto: Udzielanie specjalistycznych świadczeń zdrowotnych w zakresie działalności rehabilitacyjnej i postrehabilitacyjne osób: uzależnionych od środków zmieniających świadomość i odurzających, substancji psychotropowych i psychoaktywnych, w tym alkoholu, uzależnień behawioralnych oraz współuzależnionych członków rodzin.

 

PROGRAMY REALIZOWANE W 2019 ROKU

 

 

Program opieki i terapii patologicznych hazardzistów, osób z innymi uzależnieniami behawioralnymi, ich bliskich i rodzin pt. WYGRAĆ jest dofinansowany ze środków Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych, będących w dyspozycji Ministra Zdrowia w ramach konkursu przeprowadzonego przez Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii.

 

Program "Wygrać" jest kontynuacją realizowanych od 2012 r. programów, przedstawia kompleksowy program oddziaływań, którego odbiorcami są patologiczni hazardziści,  osoby z innym uzależnieniem behawioralnym oraz ich rodziny i bliscy.

 

W ramach programu odbiorcy będą mogli korzystać ze wsparcia:

 

- indywidualnego w postaci: interwencji kryzysowych, indywidualnego wparcia terapeutycznego, poradnictwa rodzinnego, terapii indywidualnej, a także doradztwa finansowego oraz konsultacji prawnych

 

- grupowego w postaci grup wsparcia dla hazardzistów, grup wsparcia dla rodzin, grupa wsparcia dla partnerów i partnerek osób uzależnionych.

 

Zapraszamy wszystkich, którzy poszukują wsparcia lub są w kryzysie.

 

Wizyty umawiamy pod numerem telefonu Rejestracji: 508 355 119 lub 34 324 60 97 

 

 

 

 

Program wzmacniania motywacji do ograniczenia zachowań ryzykownych wśród osób uzależnionych od hazardu lub innych uzależnień behawioralnych oraz wsparcia ich rodzin i bliskichpt. KOŁO ZMIANY IV jest finansowany ze środków Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych, będących w dyspozycji Ministra Zdrowia.

 

Program „Koło zmiany IV”jest kontynuacją działań prowadzonych od 2016 r., a rozszerzających ofertę pomocy dla osób będących w grupach ryzyka z powodu uzależnienia od hazardu lub innych uzależnień behawioralnych oraz ich bliskich i rodzin.

 

Przedmiotem zadania jest wsparcie psychologiczne dla problemowych/patologicznych hazardzistów lub osób z innymi uzależnieniami behawioralnymi, będących wkryzysie, które ukończyły program terapeutyczny, a także ich rodzin i bliskich oraz osób, które doświadczają problemów z powodu hazardu lub innych uzależnień behawioralnych i rozważają wprowadzenie zmian w swoje życie, ale jeszcze nie podjęły leczenia.

 

Oferujemy:

 

- zajęcia edukacyjno – informacyjne, 

 

- poradnictwo rodzinne,

 

- interwencje kryzysowe,

 

- grupę zapobiegania nawrotom,

 

- warsztaty umiejętności psychospołecznych dla osób z uzależnieniem behawioralnym, 

 

- konsultacje prawne,

 

- doradztwo finansowe. 

 

Zapraszamy wszystkich, którzy poszukują wsparcia lub są w kryzysie.

 

Wizyty umawiamy pod numerem telefonu: 34 324 60 97 lub 508 355 119

 

 

 

Program reintegracji społecznej i zawodowej adresowany do osób uzależnionych od substancji psychoaktywnych pt. PO NOWEMU jest realizowany w ramach Narodowego Programu Zdrowia i finansowany ze środków Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych, będących w dyspozycji Ministra Zdrowia w ramach konkursu przeprowadzonego przez Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii.

 

Program pod tytułem: „Po nowemu", jest projektem  ukierunkowanym na reintegrację społeczną i zawodową osób uzależnionych od substancji psychoaktywnych. Celem zadania jest poprawa funkcjonowania i jakości życia osób zmarginalizowanych społecznie w związku używaniem narkotyków w tym w szczególności: utrzymanie abstynencji, zwiększenie stopnia samodzielności, poprawa sytuacji socjalnej, mieszkaniowej, zawodowej, zdobycie/zwiększenie umiejętności poruszania się na rynku pracy oraz umiejętności psychospołecznych, rozwiązywanie sytuacji kryzysowych oraz problemów prawnych / urzędowych.

 

Program jest realizowany poprzez działania o charakterze indywidualnym i grupowym:

 

- interwencje kryzysowe, interwencje  socjalne, konsultacje prawne,

 

- warsztaty umiejętności psychospołecznych, grupy zapobiegania nawrotom, hostelową grupę wsparcia. 

 

Działania te mają za zadanie stworzenie warunków do uczenia się samodzielności osób zmarginalizowanych z powodu uzależnienia od narkotyków czy dopalaczy.

 

Zapraszamy wszystkich, którzy poszukują wsparcia lub są w kryzysie.

 

Wizyty umawiamy pod numerem telefonu Rejestracji: 508 355 119 lub 34 324 60 97 

 

 

 

Program terapii adresowany do osób używających szkodliwie i uzależnionych od konopi oraz ich rodzin i bliskich KONOPNE WYBORY IIIjest realizowany w ramach Narodowego Programu Zdrowia i współfinansowany ze środków Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych, będących w dyspozycji Ministra Zdrowia w ramach konkursu przeprowadzonego przez Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii.

 

W ramach programu proponujemy:Indywidualne sesje programu CANDIS- dla osób mających problemy 
z powodu używania marihuany lub haszyszu. W programie mogą uczestniczyć osoby powyżej 16 roku życia, które chciałyby ograniczyć lub zrezygnować z używania przetworów konopi. Pacjent może dokonać wyboru celu. Program składa się z 10 sesji terapeutycznych. Sesje trwają 1,5 godz., realizowane są  w okresie od 2 do 3 miesięcy i mają charakter indywidualnych rozmów z terapeutą. 

 

W razie potrzeby możliwe jest kontynuowanie terapii na sesjach psychoterapii indywidualnej lub sesjach wspólnych z bliskimi (rodziny lub pary).

 

Ponadto w roku 2019 w ramach programu istnieje możliwość skorzystania z konsultacji psychiatrycznych, porad pracownika socjalnego oraz porad rodzinnych i prawnych. 

 

Zapraszamy wszystkich, którzy poszukują wsparcia lub są w kryzysie.

 

Wizyty umawiamy pod numerem telefonu: 508 355 119 lub 34 324 60 97 

 

 

 

 

 

Nasz serwis zapisuje informacje w postaci ciasteczek (ang. cookies), czyli małych plików umieszczanych na komputerze użytkownika, podczas przeglądania stron www. Korzystając z niego wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki.